Bảng size set JSK lolita Will's Letter

[Order] [Mcluster] Set váy đầm JSK lolita – Will’s Letter – bản hồng

Brand:

164.0002.919.000

Inbox cho shop trước khi lên đơn để check lại số lượng bên hãng nhé. Sản phẩm chỉ bán trong thời gian giới hạn.

Full set [ nhỏ - ngắn ]
Full set [ nhỏ - dài ]
Full set [ lớn - ngắn ]
Full set [ lớn - dài ]
JSK [ nhỏ - ngắn ]
JSK [ nhỏ - dài ]
JSK [ lớn - ngắn ]
JSK [ lớn - dài ]
Áo [ nhỏ ]
Áo [ lớn ]
Áo choàng
Cài nơ (KC)
Nón
Xóa
Bảng size